Archive for the ‘วิธีการเสียบยอดชวนชม ที่ทำให้ไม่เน่า’ Category

    ปัจจัยสำคัญของคนที่ใจรักปลูกชวนชม คือ อยากจะขยายพันธุ์ ชวนชม ต้นรักให้เยอะๆโดยใช้วิธีเสียบยอดชวนชม ตามที่เราได้เรียนรู้มาแต่ปัญหาก็คือเสียบยอดไปแล้วมันเน่า ตาย หรือ ไม่ติด ผมมีเทคนิคลับ (ตอนนี้ไม่ลับแล้ว) เอาไว้ลองทำดูครับ

1. เราต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีอายุ 2 ปี ขึ้นถึงจะได้ผลดี

2. อุปกรณ์ในการเสียบกิ่งชวนชมต้องสะอาด

3. ก่อนที่เราจะเสียบกิ่ง ตัวกิ่งพันธุ์และต้นตอ ต้องอดน้ำอดปุ๋ย อย่างน้อย 1 อาทิตย์

4. เลือกวันที่อากาศไม่ชื้น

 

 

 

 

Advertisements